Vi disponerer stort sølvverksted, så kom oppom.

Åpent mandag kl. 09.30 – kl 13.00.

Kontaktperson:
Svein Gramstad Tlf. 918 78 696 e-post: svein.gramstad@lyse.net

Mandag

09:30 - 13:00;