Brann i smia

Brann i smia

Publisert av Gaute Arnesen den 20.11.22.

Foto: Roy Skjæveland

Smia er stengt inntil videre grunnet brann i avtrekksviften.

Brannen oppstod sannsynligvis grunnet overopphetning i viftemotoren. 
Heldigvis skjedde dette under rengjøringsdugnaden og medlemmer fikk raskt slukket brannen, slik at den ikke spredde seg.

Det er kun viften som tok skade.

Brannvesenet fikk melding 10:24, og valgte å rykke ut for kontroll, selv om brannen var slukket.

 

Elektriker er satt på saken med å montere ny vifte og vi håper smia snart er tilgjengelig igjen.

 

Styret retter en stor takk til medlemmer som var på stedet og fikk handlet raskt, og slukket brann.