Modelljernbaneverkets Hovedkontor


Modelljernbaneverkets Hovedkontor ( en undergruppe i HTM-Klubben) er en uformelt organisert gruppe av Fremo-medlemmer og andre interesserte i Sandnes og omegn.

Fast tilholdssted er på  Varatun Gård i Sandnes torsdager fra kl.1800.
Interesserte kan kontakte:

Terje Ollestad      Tlf. 916 42 204 E-post: terje.ollestad@gmail.com
Espen Haarr         Tlf. 997 01 770  E-post: espen.haarr@lyse.net

For flere detaljer, eventuelt for å avtale en tur innom.

Etter at det 7-årige hovedprosjektet av en modell/Fremo-modul av Sandnes stasjon slik den eksisterte rundt ca. 1980, ble åpnet på Vitenfabrikken i Sandnes i november 2015, jobbes det med private prosjekter samt felles-prosjekter.