Seniorgruppa ble dannet i siste halvdel av 90 tallet og omfatter noen av de eldste medlemmene i HTM-Klubben som drev og driver med forskjellige ting innenfor HTM-Klubbens interesseområde. Noen driver med metall og modellbygging – Metallgruppa – andre med dreiing, annet trearbeid, knivarbeid og sølvarbeid.

Kontaktpersoner:
Metallgruppa:  Tønnes Grødeland Tlf. 916 10 139 E-post: tonnes.grodeland@kleppnett.no 

Seniorgruppa:
Paal Borsheim       Tlf.  971 76 980 E-post: paal.borsheim@lyse.net